Gdpr Slovenija je osnutek zakona. Z njim se želi urediti področje varovanja podatkov. Uredba Evropske komisije se imenuje General Data Protection Regulation, skrajšano Gdpr, Republika Slovenija jo je poimenovala predlog ... Continue Reading